انواع شبکه های کامپیوتری

انواع شبکه های کامپیوتری

انواع شبکه ها : بر اساس محل استفاده و نوع کاربری شبکه های کامپیوتری به شکل های مختلفی پیاده سازی میشوند که عبارتند از : شبکه شخصی یا PAN (Personal Area Network) : ابتدایی ترین نوع یک شبکه بوده که به یک شخص محدود و بر ارتباط بین دستگاه های کامپیوتری در فضای کاری یک…

شبکه چیست

شبکه در یک نگاه (شبکه چیست)

شبکه چیست ؟ شبکه در یک نگاه (شبکه چیست) : در دنیای امروز که تمام کار ها توسط کامپیوتر ها انجام میشود لازم است تا توسعه سیستمی در شرکت ها برقرار شود. به طور کلی شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از دستگاه های الکترونیکی متصل به یکدیگر هستند که میتوانند داده ها و منابع را…

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا (IOT)

اینترنت اشیا یا Internet of thing (IOT) اینترنت اشیا داستان پیدایش جالبی دارد.شاید اولین نمونه ای که بتوان واقعا نام اینترنت اشیا را روی آن گذاشت ،دستگاه وندینگ حاوی قوطی های کوکاکولا بود که در دهه 80،یعنی بیش از ده سال قبل از اینکه نام اینترنت اشیا روی این تکنولوژی گذاشته شود،در دانشگاه کارنگی ملون…

َشبکه محلی (LAN)

شبکه محلی (LAN)

شبکه محلی (LAN) به زبان ساده، شبکه محلی (LAN) به گروهی از کامپیوتر ها و سایر دستگاه ها اطلاق می شود که از طریق شبکه با یکدیگر در ارتباط هستند و از طرف دیگر همه آن ها در یک مکان ک معمولا یک ساختمان مانند اداره یا خانه است قرار دارند