اینترنت اشیا

اینترنت اشیا (IOT)

اینترنت اشیا یا Internet of thing (IOT) اینترنت اشیا داستان پیدایش جالبی دارد.شاید اولین نمونه ای که بتوان واقعا نام اینترنت اشیا را روی آن گذاشت ،دستگاه وندینگ حاوی قوطی های کوکاکولا بود که در دهه 80،یعنی بیش از ده سال قبل از اینکه نام اینترنت اشیا روی این تکنولوژی گذاشته شود،در دانشگاه کارنگی ملون…

َشبکه محلی (LAN)

شبکه محلی (LAN)

شبکه محلی (LAN) به زبان ساده، شبکه محلی (LAN) به گروهی از کامپیوتر ها و سایر دستگاه ها اطلاق می شود که از طریق شبکه با یکدیگر در ارتباط هستند و از طرف دیگر همه آن ها در یک مکان ک معمولا یک ساختمان مانند اداره یا خانه است قرار دارند